… pěstujeme co nám chutná a věříme, že to může chutnat i dalším … 

Příběh rodinné zahrady 


Čerstvá zelenina nám vždy chutnala, ale na dvoře našeho domu se dala pěstovat jen v omezené míře. Chtěli  jsme s rodinou vlastní zdroj ovoce a zeleniny a objevili pole nade vsí s krásným výhledem. Možná by se dalo říct, že když na některém z vedlejších pozemků kdysi hospodařil můj děda, tak se vlastně jedná o návrat na rodnou hroudu....

Díky rozšíření pěstebních ploch o zahradu a sad se naše možnosti hospodaření výrazně zvětšili. Pro pěstování zeleniny a květin na zahradě jsme našli inspiraci v intenzivní záhonovém pěstování, MARKET GARDENINGU. Půda je jílovitá, a tak ji obohacujeme o organickou hmotu, doplňujeme vrstvy kompostu, místy praktikujeme bezorebné techniky či jiné způsoby zakládání pěstebních záhonů, na kterých lze snadněji hospodařit. Při pěstování využíváme možné symbiózy rostlin, vnímáme že se tím spolu s vhodnou rotací rostlin vytváří prostředí, kde se bude rostlinám dařit. Někdy zase jen vysadíme dýně na kopku staré trávy necháme v sadu bez závlahy růst . Zkoušíme různé formy pěstování s vírou, že každá rostlina má své místo a že u lidí to může být podobné. V sadu jsou vysazeny převážně vysokokmeny a v meziřadí založeno několik záhonů, na kterých pěstujeme zeleninu a květiny k řezu.

Loni jsme poprvé od jara do podzimu dodávali zeleninové bedýnky pro skupinu zájemců z Benešovska, lokálně pak nabídli trhané jahody a vázané květiny. 

Hospodaříme na malých plochách se skromnou technikou, sad má výměru 0,5 ha, zahrada je menší než polovina sadu, ale hospodaření nás baví a těší nás zájem zákazníků, kteří se na nás obrací. Vše vzniká postupně, pořád se učíme, poznáváme nové odrůdy zeleniny, nové pěstební postupy.

Z našich pozorování je polní sad bohatší na výskyt živočichů, včel, motýlů, žab a hmyzu. Objevují se také dravci, kteří pomáhají s regulací hrabošů. A hlavně je nám v něm hezky a my jsme rádi, že můžeme být součástí proměny krajiny na druhově rozmanitější. Stromy určitě do krajiny patří. Věříme, že se tím vytváří stabilnější podmínky, ve kterých se může rostlinám, stromům  a snad i nám lidem lépe růst.

Proto pěstujeme co nám chutná a věříme, že to může chutnat i dalším …