Pěstujeme pro benešovskou KPZetku

KPZ - KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Rok 2022 byl pro nás přelomový v mnoha směrech a jedním z nich byl začátek pěstování zeleniny v rozsahu a množství větším než jen pro vlastní soběstačnost. Zároveň jsme řešili, jakým způsobem budeme naše výpěstky nabízet a formát KPZ nám dával smysl z několika důvodů.

Komunitou podporované zemědělství, zkráceně KPZ, je koncept, který propojuje konzumenty a zemědělce. Dochází tím ke zkrácení prodejního řetězce a ten zůstává bez mezičlánků, tedy přímý. Díky tomu zákazníci znají svého zemědělce a vědí, kde a jakým způsobem byla zelenina vypěstovaná. Zelenina se tak dostane zákazníkovi opravdu čerstvá a nemusí procházet přes distribuční sklady. 

Vážíme si důvěry, kterou do nás vložili podílníci z benešovské KPZetky a hlavně velké díky Tereze Hažmukové, která nás na podzim roku 2022 oslovila a skupiny podílníků z Benešova organizuje.

Platbou zálohy si podílnici nejen rezervují své podíly na úrodě zemědělce, ale také podpoří konkrétní způsob ekologicky šetrného a lokálního způsobu hospodaření. Odběry podílů probíhají v týdenních nebo 14-ti denních intervalech formou zeleninových bedýnek.  Zeleninové bedýnky připravujeme k odběru od května do října.

Jedná se koncept otevřený všem zájemcům a jediným limitem je množství úrody. Pěstební plochy postupně rozšiřujeme. Velikost a složení bedýnek se mění dle sezónnosti. 

Pro přihlášení k pravidelným odběrům zeleniny nás kontaktujte na telefonním čísle 775 163 654 nebo na emailové adrese lenka.drabova@volny.cz